Helens uppdrag

Genom Helen förutser vi en värld där språk förenar människor. Vi vill nå ut till hälso- och sjukvården i Sverige och till resten av världen där språkbarriärer påverkar vårdkvaliteten. Vi ser Helen som en innovativ e-hälsolösning för framtiden, vilket stödjer både vårdpersonal och patienter globalt. Helen används för närvarande inom flera fält i Sverige och kan anpassas till alla mänskliga interaktionstjänster.

Varför Helen?

Förbättrar interaktionen

Vårdpersonal och patienter kan kommunicera effektivt med hjälp av Helens exakta medicinska översättningar.

Snabbare åtkomst

Helen hjälper patienterna att kommunicera direkt med vårdpersonalen och blir omhändertagna direkt, utan fördröjningar och köer.

Minskar kostnaderna

Helens digitala kapacitet minskar patientvårds- processen samt administrationstid för vårdpersonalen.

Tillgänglighet

Förlossning

Gravida mödrar möter fler utmaningar på grund av språkbarriärer än någon annan. Vår forskning visar att många kvinnor som kommer till förlossningsavdelningar nekar användningen av tolkar eftersom de tycker att de kompromissar deras integritet genom att prata med läkaren eller barnmorskan genom en främling. Det finns en stor könsaspekt också när det kommer till kvinnors hälsa. Helen har visat sig vara en problemlösning här.

Läs mer

Akutvård

I akutrummen är patientbesök mycket oförutsägbara. När patienter som behöver tolkningsstöd dyker upp och behöver omedelbar behandling, lämnas vårdpersonalen hjälplös. På grund av låg tillgänglighet hos tolkar måste patienterna ofta vänta länge och behandlingen försenas som ett resultat. Med hjälp av Helen kan läkare och sjuksköterskor snabbt ha en dialog med patienten, utan förseningar, och ge snabb behandling.

Läs mer

Primärvård

Att förstahandsbedöma patienter med långa köer har alltid varit utmanande för primärvårdskliniker. Dessutom är problem med låg kvalitet på tolkar, som inte är medicinskt certifierade mycket vanligt idag. Detta bidrar tyvärr till stora missförstånd i dialoger. Helen tillhandahåller en perfekt plattform för att hjälpa vårdklinikerna att göra triage, ställa frågor om bakgrund, överföra behandlingsplan med instruktioner till patienten medan denne är i väntrummet eller undersökningsrummet.

Läs mer

Tandvård

Tandvård är ytterligare ett område som behöver nya metoder för att kunna kommunicera effektivt. Idag finns otillräckligt med kommunikationsstöd för personalen och patienten. Helen erbjuder ett enkelt och interaktivt verktyg som bemöter behoven hos en tandvårdsklinik. Vare sig det rör sig om detaljer till patienten från receptionen, samtal med patienten i undersökningsrummet eller att ge ut information om tandläkarprocedurerna, är Helen där för att hjälpa dig i ditt arbete.

Läs mer

Utöver sjukvården

Vi följer ett service- design baserat tillvägagångssätt för att lösa de kommunikationshinder som finns inom olika sociala vårdorganisationer. Helen kan anpassas för alla sociala sammanhang, t.ex. sysselsättningstjänster eller banktjänster. Vi förstår era dagliga scenarier och utvecklar aktivt innovativa implementeringar av Helen som passar direkt in i ditt arbetsflöde. Detta gör att du effektivt kan övervinna de språkliga hinder som uppstår.

Läs mer

Kundupplevelser

Se vad andra har sagt om oss

Vill du träffa Helen?

I media

Artiklar som Worldish har presenterats i

Priser och Utmärkelser

Teamet

Vi är ett internationellt och mångkulturellt team med kompetenser inom programvaruteknik, språkteknik, kognitiv vetenskap, företagsekonomi, innovationshantering och medicin.

Samarbetspartners

Har du några frågor?

Skriv till oss nedan i formuläret

Follow us on instagram

You’ll find this post in your _posts directory. Go ahead and edit it and re-build the site to see your changes. You can rebuild the site in many different ways, but the most common way is to run jekyll serve, which launches a web server and auto-regenerates your site when a file is updated.

To add new posts, simply add a file in the _posts directory that follows the convention YYYY-MM-DD-name-of-post.ext and includes the necessary front matter. Take a look at the source for this post to get an idea about how it works.

Jekyll also offers powerful support for code snippets:

def print_hi(name)
  puts "Hi, #{name}"
end
print_hi('Tom')
#=> prints 'Hi, Tom' to STDOUT.

Check out the Jekyll docs for more info on how to get the most out of Jekyll. File all bugs/feature requests at Jekyll’s GitHub repo. If you have questions, you can ask them on Jekyll Talk.